Продукты питания/
Азық - түлік

Реагенты и расходные материалы для проведений исследований/
Зерттеулер өткізу үшін реагенттер мен шығыс материалдары

Конкурс на закуп услуг по техническому, сервисному обслуживанию и ремонту медицинского оборудования/
Медициналық құралға техникалық, сервистік қызмет көрсету және жөндеу қызметтерін сатып алу бойынша конкурс

Приобретение расходных материалов для рентгеноборудования/
Рентгенжабдығына жұмысалды материалдарының сатып алуы

Конкурс на закуп услуг по техническому, сервисному обслуживанию и ремонту медицинского оборудования/
Медициналық құралға техникалық, сервистік қызмет көрсету және жөндеу қызметтерін сатып алу бойынша конкурс

кожный антисептик /
тері антисептигі

Техническое обслуживание и сопровождение «1 С: Предприятие 8 Бухгалтерия для Казахстана»/
Техникалық қызмет көрсету және сүйемелдеу «1С: Кәсіпорын 8 Қазақстанға арналған Бухгалтерия»

Услуги по проведению аудита годовой финансовой отчетности/
жылдық қаржылық есептілік аудитін жүргізу бойынша

Продукты питания/
Азық - түлік

Техническое обслуживание и ремонт автомобилей с предоставлением запасных частей и расходных материалов/
Қосалқы бөлшектер мен шығын материалдарын ұсыну арқылы автокөлікдерді техникалық қызмет көрсету және жөндеу

Услуги по комплексному обслуживанию объектов, зданий и сооружений в области электроснабжения, электрического оборудования и установок /
Объектілердегі, ғимараттар мен құрылыстардағы электрмен жабдықтау, электр жабдықтары мен қондырғылар саласына кешенді қызмет көрсету қызметтері

Техническое обслуживание лифтов/
Лифтілерге техникалық қызмет көрсету

Утилизация медицинских отходов класса Б и В/
Медициналық қалдықтарды сынып Б және В тастау

Роза (цветы срезанные)/
Раушан (қиылған гүлдер)

Медицинские исследования/
Медициналық зерттеулер

Услуги телефонной связи/
Телефон байланысы қызметтері

вывоз твердо-бытовых отходов класса "А"/
«А» класты қатты тұрмыстық қалдықтарды шығаруПоделиться: